Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kristendommen er en invitation til livet

Kristendommen er en invitation til livet


# Artikler fra Glostrup Provsti
Udgivelsesdato Udgivet mandag d. 12. april 2021, kl. 09:55
Kristendommen er en invitation til livet

Andreas Thom er præst i Glostrup sogn og tilknyttet Østervangskirken. Her taler Andreas om den rolle, som kristendommen kan spille i et moderne menneskes liv. Det moderne liv er fyldt med teknologi, tempo og kontrol – så hvad vil kristendommen dog os i dag?

Vi fyldes med informationer og viden omkring naturvidenskab og om den verden, vi lever i. Det hører vi om i medierne, i TV og i populærvidenskaben. Og når vi altid har de naturvidenskabelige briller på, er der pludseligt mange ting og fænomener i verden, vi ikke har ord og sprog for. Præst Andreas Thom tænker, at mange af de mennesker, der kommer til kirken, gør det, fordi de ikke kan finde alle deres svar i de fysiske forklaringer om verden. Mennesker mangler nemlig ofte råd, når de står overfor store begivenheder – om det så er sorg, dødsfald eller glæde: ”Mange mennesker mangler måske noget i deres liv, der rækker ud over naturvidenskaben – hvad med kærligheden for eksempel?” påpeger Andreas og fortsætter: ”Her kan kristendommen give os noget, som naturvidenskaben ikke kan. Kristendommen er et anker, vi kan holde fast i – kristendommen giver os et sprog for kærligheden.”.

Det vigtigste for Andreas er, at folkekirken bliver en god medspiller i menneskers liv, fordi kirken faktisk kan give mennesker de ord, de mangler.

Kirken er en god samtalepartner

Folkekirken er ikke længere alene på ”markedet” med svar på livets store spørgsmål – der er mange steder at gå hen for mennesker. Derfor er det vigtigt for Andreas Thom, at folkekirken er en god samtalepartner for mennesker i livet med alle de opture og nedture, der er. Det er nemlig i kirken, mennesker kommer med deres dybe sorg og deres højtløftende glæde, deres smerte og deres latter. Og det er særligt i den gode samtale mellem præst og kirkegænger, menneske til menneske, at kirken og kristendommen også kan åbne sig for os. Andreas Thom mener, at samtaler om kristendom bliver mere og mere vigtig i vores tid. Det er menneskers personlige møde med kirken, præsterne også skal bruge tid på. ”I samtalen møder vi folk, der har brug for kirken. Også selvom de måske ikke selv kan sætte ord på det endnu, men bare føler, at kirkens døre er åbne”. Samtalen kan åbne for, at vi så kan tale om kristendom, eksistens og de store livsspørgsmål. At sætte mere fokus på og blive bedre til den personlige samtale er derfor også en af Andreas’ egne ambitioner.

Mennesket har både rettigheder og pligter

Nogle gange viser kristendommen os de veje, vi skal gå, som vi ikke lige kunne skimte til at begynde med. I dag ser nye politiske bevægelser dagens lys, og gamle bevægelser vækkes til live ved demonstrationer og politiske arrangementer. Det er bevægelser, der også fokuserer på frihedsrettigheder. Andreas påpeger: ”Måske kan kristendommen også minde mennesker om, at vi som mennesker udover rettigheder, også har en pligt og en funktion her i verden. Jesus siger i bjergprædikenen, at vi er jordens salt og verdens lys. Det betyder, at vi som mennesker alle har noget, vi skal gøre – vi har et formål! Vi har for eksempel pligt til at være noget for andre”.

I kristendommen bliver man nemlig set, sat frem og draget ind i et fællesskab. Der er en udpræget bevidsthed om, at hvert enkelt menneske har et formål i verden, også i fællesskab med andre. For Andreas ligger der en grundlæggende invitation til livet i kristendommen, og selvom vi slipper grebet om invitationen, så holder den ikke op med at være der. Det er også derfor Jesus i Det Nye Testamente siger: ”Jeg er med jer alle dage” – det gælder jo også i dag, påpeger Andreas.

Fortalt til Peter Brandt-Henriksen, kommunikationsmedarbejder i Glostrup Provsti

Præst Andreas Thom I Østervangskirken